Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

Bodzio02
Bodzio02
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiammond diammond
Bodzio02
Ile bym dała, by móc zamknąć się z Tobą w małym drewnianym domku daleko od wszystkich ludzi, zmartwień, tragedii i smutków. Jedli byśmy śniadania, czytali książki, słuchali muzyki, oglądalibyśmy filmy i pili wino. I żyli jak w bajce.
I nie wiedziałabym o tych wszystkich smutnych i strasznych rzeczach dookoła i byłabym najszczęśliwsza pod słońcem. 
— Dużo bym dała.
Reposted fromalmostlover almostlover viadiammond diammond
Bodzio02
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Bodzio02
2663 d299 390
Reposted fromseducemeonceagain seducemeonceagain viaavooid avooid
Bodzio02
5911 ed47 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viastrangeee strangeee
3578 161a 390
Reposted fromkimik kimik viaretaliate retaliate
Bodzio02
7588 35bd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate

July 06 2017

Bodzio02
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Bodzio02
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
Bodzio02
2029 a0a9 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfood prettyfood
Bodzio02
6522 1cba 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfood prettyfood
Bodzio02
6639 c008 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfood prettyfood
Bodzio02
Damy radę. Ze wszystkim. Zawsze i na zawsze.
— liliowadusza
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viahope24 hope24

July 05 2017

2017 c0b0 390
Reposted fromheylola2 heylola2 viaxmartii xmartii
Bodzio02
8051 66ce 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxmartii xmartii
Bodzio02
4444 b87a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmartii xmartii
Bodzio02
0806 9352 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxmartii xmartii
9613 44c2 390
Bodzio02
5797 ef82 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaxmartii xmartii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl