Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

8841 3973 390
Reposted frommaking-love making-love viahope24 hope24
Bodzio02
Reposted frombluuu bluuu viahope24 hope24
Bodzio02
9838 48da 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahope24 hope24
Bodzio02
Bodzio02
Jestem silną kobietą. Ale nie jest to kwestia predyspozycji osobowościowych ani kwestia wyboru, raczej życiowych doświadczeń. Urodziłam się delikatna i krucha. To życie ukształtowało mnie na twardą kobietę. Nadal z mojego wnętrza wylewa się wrażliwość i chłonę każdą komórką piękno tego świata, wzruszając się tysiąc razy na minutę, ale wiem, że jest to zaleta, a nie wada.
Wiem też, że zawsze dam sobie radę w życiu. Czasem szybko pogodzę się z tym co mnie spotkało, a innym razem zajmie mi to dużo więcej czasu. Czasami przyjmę życiowe lekcje z pokorą, a czasem będę zbuntowana do granic możliwości. Ale wcześniej czy później - poradzę sobie. Trudności nie da się uniknąć. Jednak myślę, że najważniejsze jest żyć tak, żeby zawsze można było sobie powiedzieć:
"Dałaś radę i zrobiłaś wszystko, co mogłaś, możesz być z siebie dumna".
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viahope24 hope24
Bodzio02
9141 7953 390
Reposted fromursa-major ursa-major viahope24 hope24
Bodzio02
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahope24 hope24
Bodzio02
1488 ee73 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahope24 hope24

July 07 2017

Bodzio02
Bodzio02
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiammond diammond
Bodzio02
Ile bym dała, by móc zamknąć się z Tobą w małym drewnianym domku daleko od wszystkich ludzi, zmartwień, tragedii i smutków. Jedli byśmy śniadania, czytali książki, słuchali muzyki, oglądalibyśmy filmy i pili wino. I żyli jak w bajce.
I nie wiedziałabym o tych wszystkich smutnych i strasznych rzeczach dookoła i byłabym najszczęśliwsza pod słońcem. 
— Dużo bym dała.
Reposted fromalmostlover almostlover viadiammond diammond
Bodzio02
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Bodzio02
2663 d299 390
Reposted fromseducemeonceagain seducemeonceagain viaavooid avooid
Bodzio02
5911 ed47 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viastrangeee strangeee
3578 161a 390
Reposted fromkimik kimik viaretaliate retaliate
Bodzio02
7588 35bd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate

July 06 2017

Bodzio02
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Bodzio02
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
Bodzio02
2029 a0a9 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfood prettyfood
Bodzio02
6522 1cba 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfood prettyfood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl